Event Count

February 24, 2023

Days
Hours
Minutes
Seconds

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มสีประเทศไทย(CST)

Color Society of Thailand (CST) หรือกลุ่มสีแห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์สี เนื่องจากสีมีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ เป็นองค์ประกอบหลักในชีวิตของเรามาเป็นเวลานาน จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มสีแห่งประเทศไทย หรือ CST เพื่อศึกษา ต่อยอด แลเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สี โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สีโดยเฉพาะ 

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ทั้งเข้าร่วมสัมมนาและรับข่าวสารจากเรา

Activities