กลุ่มสีแห่งประเทศไทย (Color Society of Thailand) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี “The 1st Annual Conference of CST”

Web Banner

กลุ่มสีแห่งประเทศไทย (Color Society of Thailand) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี “The 1st Annual Conference of CST” ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมสี และการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา และนักวิจัย งานนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Miho Saito ประเทศญี่ปุ่น, Prof. Alain Tremeau ประเทศฝรั่งเศส และ Prof. Stephen Westland ประเทศอังกฤษ มาบรรยายในฐานะ invited speakers และพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ กับผู้ร่วมงานอีกด้วย 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง Link: https://forms.gle/TTAvXw5N7YTRfhWg7 หรือแสกน QR code ในโปสเตอร์