สัมมนาออนไลน์ “สีสันจากเชียงดาว”

banner chiang dao

กลุ่มสีแห่งประเทศไทย (Color Society of Thailand) กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ “สีสันจากเชียงดาว” จากก้อนหินและแร่ธาตุ สู่การผลิตสีน้ำ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายกรบวนการผลิตสีน้ำจากก้อนหินและแร่ธาตุจากดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญดา เกตุเมฆ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อลงกต ฝั้นกา นักธรณีวิทยา และอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          สำหรับสมาชิก CST เข้าร่วมงาน “ฟรี” บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในราคาเพียง 99 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2565

Link สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/CWESnjTSUBrxPCyL9 หรือสแกน QR code ที่โปสเตอร์